Home » Diensten » Ledigen van septische putten

Ledigen septische putten

Het reinigen van de septische put moeten beide delen geledigd worden om goeie resultaten te bekomen.

 

Een septische put dient geledigd te worden:

 • In normale toestand om de 2 jaar
 • Bij klokkend geluid
 • Wanneer het toilet niet of moeilijk doorloopt
 • Bij geurhinder bij het doorspoelen
 • Bij geurhinder ter hoogte van het deksel
 • Om verkalking tegen te gaan
 • Om problemen te vermijden bij bezoek of dergelijke
 • Om problemen te vermijden zoals verstoppingen in de buizen door een te volle septische put
 • Om beschadigingen aan de buizen te vermijden
 • Om problemen met verkalking te vermijden
 • Om te controleren op breuken of de werking ervan

Uw septische put ledigen of reinigen?